Kalite Politikamız | Özel Meda Yatılı Bakım Merkezi - Karaman

Kalite Politikamız | Özel Meda Yatılı Bakım Merkezi - Karaman

Kalite Politikamız

MİSYONUMUZ

Etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadromuz ile bilim ve teknolojiyi takip ederek; engelli, engelli yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak ülke çapında marka olmak. 

VİZYONUMUZ

Mükemmeliyet (Hiçbir eksiği kusuru bulunmayan, çok yetkin) odaklı ve güvenilir, sağlıklı yaşam ortağı olmak.

DEĞERLERİMİZ

-DÜRÜSTLÜK.

-LİDERLİK.

-TAKIM ÇALIŞMASI.

-ENGELLİ ve ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ.

-MÜKEMMELLİK.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ulusal ve uluslararası standartları esas alarak; bu doğrultudaki yönetsel destekle, engelli ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Pro-aktif (iş kazaları ve meslek hastalıkları vb. kayıplar yaşanmadan önce tehlike ve risklerin öngörülmesi ile birlikte gerekli önlemlerin alınmasıdır…) iş güvenliği yaklaşımının benimsenmesi,

Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerinin peryodik olarak gözden geçirilmesi,

Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi,

İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,

Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilginin sunulması,

İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,

Çalışanlar, stajyerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve engelliler için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması,

Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre, çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,

Tüm çalışanların çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,

Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,

Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,

Çevreye olan etkilerinin minimum düzeyde tutulması,

Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

TSE KALİTE - HİJYEN SANİTASYON YÖNETİM SİSTEMİ  ve COVID - 19 GÜVENLİ HİZMET POLİTİKASI

Engelli, engelli yakını, çalışanlarımız ve ilgili tarafların haklarını ve mahremiyetini koruyarak memnuniyetini en üst sevide tutmak.

En yeni teknolojileri kullanarak modern alt yapısını sürekli geliştirmek.

Birimlerimiz için kalite hedeflereri belirlemek ve periyodik olarak hedeflerimizi değerlendirmek ile gerekli olması durumunda tedbirler almak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürürlükteki "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği" , Kalite Yönetim Sistemi, Hijyen Yönetim Sistemi ve  Covid-19 Güvenli Hizmet Sisteminin uygulanabilir tüm yasal şartları yerine getirmek.

Kalite Yönetim Sistemi - Hijyen Sanitasyon ve Covid-19 Güvenli Hizmet Sistem uygulamalarını sürekli iyileştirmek.

Toplum sağlığının korunmasını sağlamak.